Med sökfunktionen i högerspalten går det att söka efter avgörandena med ord och förfina urvalet genom att filtrera på avgörandetyp eller måltyp. De avgörandetyper som går att filtrera på är Vägledande avgörande (d.v.s. ett avgörande som har eller ska publiceras i Rättsfall från hovrätterna, RH) och Avgörande. Genom att välja en avgörandetyp utesluts den andra. Motsvarande princip gäller vid filtrering på måltyp.

För svar på vanliga frågor om hovrättens hantering av hyresmål som har överklagats från en hyresnämnd, se

För svar på vanliga hyres- och bostadsrättsfrågor, se

Sök på målnummer, ord i rubrik eller avgörande.

Filtrering

Datum