Mål: ÖH 5260-16

Rätt för make/sambo att överta hyresrätt vid uppsägning (JB 12:47 2 st) RH 2017:16

Vägledande avgörande

Sambo hade inte rätt att överta hyresrätten p.g.a. misskötta hyresbetalningar.

RH 2017:16