Mål: ÖH 4174-16

Rätt för make/sambo att överta hyresrätt vid uppsägning (JB 12:47 2 st) RH 2017:13

Vägledande avgörande

Maka tilläts inte att ta över hyresrätten p.g.a. bristande förmåga att betala hyran.