Mål: ÖH 4174-16

RH 2017:13

Vägledande avgörande

Maka tilläts inte att ta över hyresrätten p.g.a. bristande förmåga att betala hyran.