Mål: ÖH 5817-15

RH 2016:80

Vägledande avgörande

Privatuthyrningslagen har inte ansetts tillämplig när nytt hyresavtal träffats trots att tidigare avtal innehöll rätt till förlängning.