Mål: ÖH 4840-15

RH 2016:51

Vägledande avgörande

Hyresgästerna begärde åtgärdsföreläggande i anledning av trasiga persienner i köket och gjorde gällande att hyresvärden eftersatt underhållet (12 kap. 16 § första stycket 2 JB). Hovrätten konstaterade att det inte krävs hinder eller men vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll, att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt.