Mål: ÖH 6975-13

Avgörande

Fråga om hyressättning för lägenheter i Rosengård, Malmö. Hovrätten bestämde hyrorna efter en skälighetsbedömning eftersom åberopade jämförelselägenheter inte kunde tjäna som underlag för en direkt jämförelse. Vissa lägenheter i prövningsfastigheten hade renoverats tidigare och i förhandlingsöverenskommelse åsatts en hög hyra. Hovrätten ansåg att dessa lägenheter var för få för att utvisa en hyresnivå. Två fastigheter i Rosengård som åberopades för jämförelse ansågs ha en lägre standard än prövningsfastigheten. Detta tillsammans med det faktum att hyrorna i dessa fastigheter hade bestämts efter andra kriterier än vad som är gängse medförde att inte heller dessa lägenheter ansågs kunna ligga till grund för en direktjämförelse (jfr det s.k. S:t Eriksmålet, RH 1999:90).