Mål: ÖH 67-17

Avgörande

En man och en kvinna förvärvade nyttjanderätten till en bostadsrätt. Efter att de ansökt om medlemskap hos hyresnämnden uppdagades att mannen var satt under förvaltarskap. Förvaltaren samtyckte inte till förvärvet. Hyresnämnden avvisade mannens ansökan eftersom förvärvet var ogiltigt och avvisade kvinnans ansökan på grund av nödvändig processgemenskap. Kvinnan överklagade till hovrätten som först prövade om hennes förvärv kunde ses som förvärv av andel i bostadsrätten. Hovrätten ansåg att syftet med förvärvet var att förvärva hela bostadsrätten med 50 procents ägande vardera och att det därför inte var fråga om ett andelsförvärv. Eftersom hela förvärvet var ogiltigt, ansåg hovrätten att hennes ansökan om medlemskap skulle avslås.