Mål: ÖH 8627-17

Avgörande

En hyresgäst har vid flertal tillfällen inte betalt hyran i tid. Den hyra som hyresgästen har att betala för att få tillbaka hyresrätten (återvinning) är endast sådana förfallna hyror som hyresvärden lagt till grund för uppsägningen. Eftersom de uppgifter som hyresvärden lämnat i meddelandet till socialnämnden inte varit korrekta har hyresgästen inte ansetts kunna skiljas från bostadslägenheten på grund av att hyresrätten är förverkad.