Mål: ÖH 4824-16

Avgörande

En hyresgäst har lagt in klinkers på golvet och bytt golvbrunn i lägenhetens badrum. Tätskikten har påverkats. Han har inte haft hyresvärdens samtycke till åtgärderna. Golvarbetena har ansetts gå klart utöver vad en hyresgäst har rätt att göra utan hyresvärdens godkännande och hyresgästen har genom dessa åtgärder så allvarligt åsidosatt sina förpliktelser att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas.