Mål: ÖH 9745-16

RH 2017:23

Vägledande avgörande

Av 12 kap. 42 § första stycket 5 jordabalken följer att hyresrätten är förverkad om hyresgästen genom att inte underrätta hyresvärden om att ohyra förekommer i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. I tvist om förlängning av hyresavtalet invände hyresgästen att han inte hade känt till att det fanns ohyra i hans lägenhet förrän detta upptäcktes när hyresvärden besiktade den. Med hänsyn till den mängd ohyra som påträffades fann hovrätten att hyresgästen, med det krav på normal uppmärksamhet som kan ställas, borde ha uppmärksammat ohyran. Han var därför ansvarig även om han inte själv lagt märke till förhållandet. Eftersom han inte underrättat hyresvärden om att ohyra förekom i lägenheten och därigenom bidrog till att ohyran spridits i fastigheten var hyresrätten förverkad.