Mål: ÖH 5106-16

RH 2016:63

Vägledande avgörande

Personliga motsättningar mellan hyresvärd och hyresgäst har ansetts inte kunna leda till att ett hyresförhållande ska upplösas om inte andra, särskilda skäl talar för det. Enbart det förhållandet att ett hyresavtal avsåg en lägenhet i en mindre hyresfastighet (med tio lägenheter) som även hyresvärden med familj bebodde har inte ansetts tillräckligt för att upplösa hyresförhållandet.