Mål: ÖH 461-16

Avgörande

Hyresvärd har begärt godkännande av förbättringsarbeten i samband med stambyte i hus byggt 1939 och fått hyresnämndens godkännande. Bl.a. har tillstånd begärts till att bygga om slitna badrum och kök, vilket medför vissa planändringar samt inverkan på platsbyggd förvaring och lister. Flera förekommande invändningar från hyresgäster har utförligt behandlats av hovrätten. Överklagandet har avslagits.