Mål: ÖH 1255-16

Avgörande

Hyresnämnden bestämde hyra för ett antal lägenheter i en fastighet. Vissa hyresgäster överklagade beslutet. Beträffande övriga hyresgäster vann beslutet laga kraft. I hovrätten åberopades som jämförelsematerial lägenheter, vilkas hyra inte hade överklagats, som direkt jämförliga med prövningslägenheterna. Hovrätten uttalade att hovrätten har att göra en självständig överprövning av hyresnämndens beslut och att någon sådan direkt jämförelse inte kan ske.