Mål: ÖH 8520-14

RH 2018:9

Vägledande avgörande

Vid fråga om kvittning av nyttigheter vid direkt jämförelse mellan lägenheter har hovrätten funnit att, för att institutet med kvittning ska bli alltför skönsmässigt måste krävas att de faktorer som kvittas mot varandra är av någorlunda likartat slag. Sålunda kan sådant som en prövningslägenhets storlek, modernitetsgrad, planlösning inom huset, reparationsstandard och ljudisolering kvittas mot jämförliga faktorer i en jämförelselägenhet. Att däremot kvitta en lägenhets läge mot en annan lägenhets planlösning låter sig emellertid inte göra.