Mål: ÖH 2919-16

RH 2018:10

Vägledande avgörande

Efter strandade förhandlingar, som enligt påkallandeskrift i akten avsåg hyror från den 1 januari 2014, har hyresvärden ansökt om hyreshöjning omfattande bl.a. två ombyggda fastigheter. Såsom hyresvärden slutligen bestämde sitt yrkande, yrkades att hyran i den ena fastigheten skulle fastställas från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2015 till visst belopp samt från den 1 juli 2015 till ett högre belopp eller, om hyresnämnden inte skulle ge fullt bifall, att hyrorna för år 2014 skulle vara 10 procent lägre (men inte under ett visst belopp) än 2015 års hyror. För den andra fastigheten flyttades höjningstidpunkten fram en månad i förhållande till det ursprungligen yrkandet, båda datumen under sommaren 2015. Hyresnämnden bestämde hyrorna att utgå med visst belopp i den ena fastigheten från och med 2014-07-01 till och med 2015-06-30 samt med ett högre belopp från och med 2015-07-01. I den andra fastigheten bestämdes hyrorna från och med 2015-07-01.

Hovrätten redogör i sitt beslut för hyresnämndens kompetens sedan en hyresförhandling har strandat och vad som avses med ändring av hyresvillkoren "i den del som förhandlingen har avsett". Hovrätten hänvisar i detta avseende till två rättsfall RBD 1980:26 och RBD 1982:25. På grund av att det krävs utredning om oklarheter avseende vilken tidpunkt parterna förhandlat om samt hur hyresvärdens yrkande och därmed hyresnämndens beslut förhåller sig till hyresnämndens kompetens återförvisar hovrätten målet till hyresnämnden för vidare behandling.