Mål: ÖH 2905-14

Avgörande

Hyresvärden yrkade att ny hyra för år 2010 skulle utgå från inflyttningsdatum samt för åren 2011 och 2012 från den 1 januari respektive år eftersom hyran förhandlats från dessa datum. Hovrätten konstaterade att förhandlingsframställan gjordes för flera lägenheter först efter höjningstidpunkten. Hovrätten fann att ny hyra skulle utgå enligt huvudregeln. En hyresgäst yrkade att hyresvärdens talan mot honom skulle avvisas eftersom han hade träffat en uppgörelse med hyresvärden om att han inte skulle betala någon hyra retroaktivt. Han var hyresgäst vid tidpunkten från vilken ny hyra yrkades. Eftersom målet avsåg att bestämma hyra för en lägenhet och inte eventuell betalningsskyldighet konstaterade hovrätten att avvisningsyrkandet inte kunde vinna bifall.