Mål: ÖH 3194-18

RH 2019:10

Vägledande avgörande

En bostadsrättsförening ville glasa in och bygga till balkonger. Hovrätten, som inte ansåg att förändringen var av liten betydelse, prövade om föreningen visat att åtgärden var angelägen (9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen). Hovrätten konstaterade att en utbyggnad och inglasning som sker i samband med underhåll i praxis som regel bedömts som en angelägen åtgärd och att det inte finns något krav på att underhållsbehovet ska vara akut. Av den utredning som bostadsrättsföreningen gett in i hovrätten, och som inte ifrågasatts av bostadsrättshavarna som motsatt sig åtgärden, framgick att balkongerna var i behov av underhåll, att det var fastighetsekonomiskt försvarbart att förena underhållet med en utbyggnad och inglasning samt att en stor majoritet av bostadsrättshavarna förklarat sig vara för de planerade ingreppen. Förändringen ansågs därför vara angelägna och åtgärden kunde inte tillgodoses på annat sätt. Förändringen ansågs inte vara oskälig mot bostadsrättshavarna. Hovrätten godkände stämmobeslutet.