Mål: ÖH 7316-18

RH 2019:11

Vägledande avgörande

En bostadsrättsförening ville bygga till nya balkonger och glasa in dessa. Hovrätten, som inte ansåg att förändringen var av liten betydelse, prövade om bostadsrättsföreningen visat att åtgärden var angelägen (9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen). Bostadsrättsföreningen hade påstått att den tekniska livslängden för balkongerna är 50 år, vilket hade ifrågasatts av bostadsrättshavarna. Bostadsrättsföreningen hade inte gett in något utlåtande eller någon utredning till stöd för sitt påstående, balkongernas skick eller angett vilka underhållsåtgärder som behövde vidtas. Hyresnämnden hade vid besiktning kunnat konstatera att det fanns ett behov av underhållsåtgärder men hade angett att den inte närmare kunnat avgöra balkongernas skick. Hovrätten konstaterade att utredningen inte gav underlag för några säkra slutsatser om balkongernas skick och vilka underhållsåtgärder som krävs. Bostadsrättsföreningen hade därmed inte visat att det finns ett sådant underhållsbehov att de tilltänkta förändringarna kunde anses vara angelägna. Hovrätten avslog bostadsrättsföreningens ansökan.