Mål: ÖH 6672-18

Avgörande

Bostadsrättsföreningens stämma beslutade att dela upp nyttjanderätten till bostadsrättsföreningens tomtmark mellan två bostadsrättsinnehavare. Marken var inte upplåten med bostadsrätt. Hovrätten konstaterar att det inte har framkommit att någon om- eller tillbyggnad ska utföras och att utrymmet fysiskt ska förändras. En sådan förändring omfattas inte av 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (ingrepp i lägenhet). Något godkännande från hyresnämnden behövs därför inte. Bostadsrättsföreningens överklagande avslogs.