Mål: ÖH 6672-18

Ingrepp i bostadsrättslägenhet

Avgörande

Bostadsrättsföreningens stämma beslutade att dela upp nyttjanderätten till bostadsrättsföreningens tomtmark mellan två bostadsrättsinnehavare. Marken var inte upplåten med bostadsrätt. Hovrätten konstaterar att det inte har framkommit att någon om- eller tillbyggnad ska utföras och att utrymmet fysiskt ska förändras. En sådan förändring omfattas inte av 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (ingrepp i lägenhet). Något godkännande från hyresnämnden behövs därför inte. Bostadsrättsföreningens överklagande avslogs.