Mål: ÖH 5314-18

Avgörande

Fråga om en bostadsrättsförening har haft rätt att neka förvärvaren av en bostadsrätt medlemskap i föreningen med hänvisning till att han köpt lägenheten i spekulativt syfte och inte haft för avsikt att bo där.