Mål: ÖH 9652-18

Avgörande

Fråga bl.a. om hyresgästens son anlagt en brand i fastighetens vindsutrymme, om detta utgör en särskilt allvarlig störning och om hyresgästen brustit i sitt tillsynsansvar. Vid bedömningen av om hyresgästen haft anledning att räkna med att hennes son skulle kunna orsaka en händelse som den aktuella och om de åtgärder som hon vidtagit är tillräckliga ska man enligt hovrätten utgå från hur en normalt aktsam person borde ha agerat i en liknande situation.