Mål: ÖH 6605-17

Avgörande

Fråga bl.a. om vilken betydelse ett avgörande i en förverkandetvist i tingsrätt har i ett senare förlängningsmål.