Mål: ÖH 9008-17

RH 2018:23

Vägledande avgörande

Hyresvärden gjorde gällande att hyresgästen genom vanvård hade förverkat hyresrätten. Hovrätten anförde att de i lag angivna förutsättningarna för förverkande måste vara tydligt uppfyllda och att hyresvärden har att styrka både att rättelseanmaningen varit befogad och att rättelse därefter inte har vidtagits utan dröjsmål. Den aktuella rättelseanmaningen grundades på uppgifter från grannar. Hyresvärdens bedömning av förhållandena bygger alltså inte på iakttagelser som någon företrädare för hyresvärden själv gjort på plats eller annars på vad som framkommit vid en besiktning. Anmaningen kan under dessa omständigheter inte sägas ha varit välgrundad och hyresvärden har då inte visat att den varit befogad. Redan av detta skäl kan hyresrätten inte vara förverkad. Att det i efterhand må ha visat sig att förhållandena motiverat en tillsägelse ändrar inte bedömningen.