Mål: ÖH 7303-17

Avgörande

En hyresgäst har i ett och samma hyresavtal hyrt en lägenhet om ett rum och kök och en lägenhet om två rum och kök. Hyresgästen har ostridigt använt delar av båda lägenheterna själv medan han låtit en annan person bo i en del av lägenheten om två rum och kök. Hovrätten konstaterar att de båda lägenheterna utgör en brukningsenhet med hänsyn till hur hyresgästens använder dem och att hyresavtalet därmed inte kan sägas upp på grund av otillåten andrahandsuthyrning eller avsaknad av behov. Hovrätten uttalar även att när flera separata objekt upplåts genom ett och samma hyersavtal torde huvudregeln vara att ”hela” det gemensamma avtalet måste sägas upp även om avsikten inte är att avtalet i alla delar ska upphöra.