Mål: ÖH 3127-18

RH 2018:28

Vägledande avgörande

Prövningslägenheten uppläts som träningslägenhet till en person som fått bistånd enligt socialtjänstlagen. Hyresavtalet saknade dock en s.k. boendespärr, dvs. ett villkor som angav att hyresavtalet skulle upphöra när hyresgästen inte längre hade rätt till biståndsformen. Hovrätten konstaterade att i dessa fall får frågan om och när hyresgästen blivit medveten om de specifika förutsättningarna för uthyrningen betydelse för intresseavvägningen. I det aktuella fallet var det inte visat att hyresgästen känt till förutsättningarna för uthyrningen när hyresavtalet ingicks. Däremot ansåg hovrätten det klarlagt att han hade informerats om dem cirka åtta månader innan hyresavtalet sades upp. Vid dessa förhållanden och med beaktande av hyresvärdens tungt vägande intresse av att få upplåta lägenheten till annan bostadssökande med behov av biståndsformen ansåg hovrätten att det inte var oskäligt att låta hyresavtalet upphöra.