Mål: ÖH 6719-18

Avgörande

Fråga om en hyresgäst delgetts uppsägningen av hyresavtalet i rätt tid och vad som krävs för att en annan adress än prövningslägenhetens ska anses vara hyresgästens vanliga adress (12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken).