Mål: ÖH 2737-18

Avgörande

En juridisk person som hyrt en lägenhet för att upplåta den som bostad till utsatta kvinnor inom ramen för sin jourverksamhet har bedömts ha ett skyddsvärt behov av lägenheten trots att lägenheten periodvis stått tom.