Mål: ÖH 8612-15

RH 2018:37

Vägledande avgörande

Hyresnämnden har fastställt en hyra efter allmän skälighetsbedömning. Om den av hyresnämnden bestämda hyran endast marginellt avviker från den hyra som hyresvärden har yrkat, kan den yrkade hyran enligt hovrättens mening med hänsyn härtill anses som skälig.