Mål: ÖH 4149-17

Avgörande

En hyresvärd påkallade förhandling enligt gällande förhandlingsordning för höjning av hyrorna i fastigheten från den 1 januari 2015. I hovrätten gjorde hyresvärden gällande att förhandlingen avsett hyror från en senare tidpunkt. Hovrätten ansåg inte att hyresvärden visat detta varför prövning gjordes med utgångspunkt i de förhållanden som rådde den 1 januari 2015. De hyresgäster som ostridigt hade tillträtt sina lägenheter efter detta datum kunde enligt hovrätten inte vara motparter till hyresvärden i målet. Hyresnämndens beslut undanröjdes därför såvitt avsåg dem och hyresvärdens talan mot dem avvisades (se även Svea hovrätts beslut den 29 mars 2018 i mål nr ÖH 4255-17).