Mål: ÖH 9504-16

Avgörande

I förhandlingsframställning påkallade hyresvärden förhandling om nya hyror för ombyggda lägenheter att gälla fr.o.m. "den 1 september 2015, eller den dag då lägenheterna är färdigställda". Förhandlingarna strandade, varefter hyresvärden i hyresnämnden yrkade ny hyra fr.o.m. den dag respektive lägenhet färdigställts och hyresgästen flyttat in. Hovrätten fann att förhandlingarna hade avsett ny hyra per respektive lägenhets färdigställande och att yrkandet också i hyresnämnden hade avsett denna tidpunkt samt att respektive hyresgäst flyttat in vid denna tidpunkt. Hovrätten fann vidare att det kunde godtas att prövningstidpunkterna varierar på sätt som blivit fallet i detta mål.