Mål: ÖH 4255-17

Avgörande

I förhandlingsframställning till Hyresgästföreningen anger hyresvärden begärd hyra och vilken lägenhet som avses. Någon tidpunkt från vilken begärd hyra ska utgå anges däremot inte och inte heller vem som är eller ska bli hyresgäst. Hovrätten konstaterar att det inte går att utläsa vad som varit den tidpunkt för ändring av hyran som avsetts och som skulle utgöra prövningstidpunkten i en tvist enligt 24 § hyresförhandlingslagen. Den person som hyresvärden angett som motpart var inte hyresgäst när förhandlingen påkallades och hans hyresavtal gäller först från en tidpunkt då förhandlingarna hade avslutats. Hovrätten fann att den aktuella personen inte kunde vara hyresvärdens motpart i detta mål och att hyresvärdens talan skulle avvisas.