Mål: ÖH 6731-18

Avgörande

Hyresnämnden har under handläggningen av ett ärende om åtgärdsföreläggande ersatt den part mot vilken ansökan riktats med ett annat bolag som inte var fastighetsägare. Det senare bolaget har angetts som motpart i beslutet. Då lagliga förutsättningar för ett sådant partsbyte saknats har det ansetts vara ett rättegångsfel. Det har inte kunnat avhjälpas i hovrätten (jfr NJA 2018 s. 361). Beslutet har undanröjts och målet återförvisats till hyresnämnen för fortsatt behandling.