Mål: ÖH 10389-19

Avgörande

En bostadsrättsförening krävde som villkor för andrahandsuthyrning att tillståndet skulle förenas med villkoret att andrahandshyresgästen ska ha en ansvarsförsäkring som täcker skador som denne kan orsaka i föreningens fastighet. Hovrätten underkände villkoret och uttalade bl.a. följande. För att ett tillstånd till andrahandsupplåtelse ska förenas med villkor bör krävas att villkoren är klara och tydliga samt att de verkligen behövs. Föreningen har inte invänt mot den tilltänkta andrahandshyresgästens skötsamhet eller gjort gällande någon särskild omständighet kopplad till denne som innebär att det begärda villkoret är befogat. Det framstår vidare som oklart om andrahandshyresgästen överhuvudtaget kan teckna en försäkring med det innehåll som föreningen ställer upp som krav.