Mål: ÖH 7411-18

Avgörande

En kommun hyr en byggnad för att bedriva gruppbostadsverksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hyresavtalet omfattar bostadsutrymmen för sex vårdtagare samt personal- och gemensamhetsutrymmen m.m. Med hänsyn till hyresavtalets utformning och hur lägenheten är beskaffad fann hovrätten att det är fråga om upplåtelse för en verksamhet av institutionell natur och att bostadsmomentet får anses vara av underordnad betydelse i förhållande till denna verksamhet. Hyresavtalet är därför - som även hyresnämnden funnit - att anse som ett avtal om lokalhyra och inte om bostadshyra. Hovrätten berör även frågor om förutsättningarna för att ett s.k. blockhyresavtal ska föreligga.