Mål: ÖH 54-19

Avgörande

En hyresgäst har vid flera tillfällen inte betalat hyran. Underrättelsen till hyresgästen har saknat flera av de uppgifter som krävs för att den ska anses uppfylla de krav som ställs på en sådan underrättelse. Hyresgästen har därför inte ansetts kunna skiljas från bostadslägenheten på grund av att hyresrätten är förverkad. Hovrätten noterar också att hyresnämnden meddelat sitt beslut innan återvinningsfristen löpt ut och därmed utan att förutsättningarna för att förverka hyresrätten varit uppfyllda även i det avseendet.