Mål: ÖH 11887-18

RH 2019:15

Vägledande avgörande

En hyresgäst har vid 39 tillfällen under drygt ett och ett halvt år hyrt ut prövningslägenheten via Airbnb. Hovrätten konstaterar att det har varit fråga om många korta uthyrningstillfällen, att uthyrningsverksamheten har pågått under en längre tid och att prövningslägenheten har hyrts ut under former närmast att likna hotellverksamhet. Uthyrning har skett vid ett tillfälle efter uppsägningen. Enligt hovrätten måste hyresgästen genom uppsägningen ha insett att uthyrningarna inte accepterades av värden. Avsaknaden av rättelseanmaning bedömdes därför inte ha någon betydelse vid skälighetsprövningen. Hovrätten bedömde – i likhet med hyresnämnden – att hyresgästen genom uthyrningarna åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte skulle förlängas.