Mål: ÖH 6625-18

Avgörande

Hyresavtalet hade sagts upp med anledning av att huset ska rivas. Hyresvärden hade erbjudit hyresgästen en ersättningslägenhet. Parterna var oense kring om hyran för ersättningslägenheten var skälig enligt bruksvärdesregleringen. Hyresnämnden hade avslagit hyresvärdens upphörsyrkande. Vid en samlad bedömning med hänsyn till bl.a. hyresgästens ekonomiska förmåga samt att hyresvärden i hyresnämnden hade anfört att hyresgästen kunde erbjudas flyttkostnadsersättning och hyra under en viss tid, fann hovrätten att hyresgästen borde låta sig nöja med den erbjudna lägenheten. Hovrätten ansåg att det inte var oskäligt att låta hyresavtalet upphöra.