Mål: ÖH 7649-18

RH 2019:6

Vägledande avgörande

Hyresvärden sade upp hyresavtalet med åberopande av 12 kap. 42 § första stycket 9 jordabalken. Av bestämmelsen följer bl.a. att hyresrätten är förverkad om en lägenhet helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del. I lägenheten hade påträffats drygt 13 kg cannabisharts och drygt 1 846 gram kokain samt en stor mängd hjälpmedel för bearbetning av narkotika och vidare en stor mängd kontanter. I en brottmålsdom hade tingsrätten funnit att lägenheten använts som en plats för förvaring och bearbetning av narkotika samt att narkotikan i allt väsentligt varit avsedd att överlåtas och dömt en person som vistats i lägenheten för grovt narkotikabrott. Hovrätten fann att det varit fråga om sådan brottslig verksamhet som omfattas av bestämmelsen och konstaterade vidare följande. Lägenheten består av fyra rum och kök om ca 102 kvm. Narkotika och hjälpmedel hade påträffats i ett av sovrummen, i vardagsrummet och i köket. Lägenheten var mycket sparsamt möblerad, det har t.ex. inte funnits någon säng utan endast en kudde och en filt på en soffa. Hovrätten fann att lägenhetens syfte som bostad varit klart underordnat i förhållande till den brottsliga verksamheten. Lägenheten har därmed till väsentlig del använts för den brottsliga verksamheten. Hyresgästen hade ett hyresrättsligt ansvar för den eller de personer som drivit verksamheten. Hovrätten instämde i hyresnämndens bedömning att det som lagts hyresgästen till last inte var av ringa betydelse och att hyresrätten förverkats.