Mål: ÖH 3280-18

Avgörande

Hovrätten har funnit att när en lägenhet som innehas med andelsrätt ska säljas gör sig samma överväganden gällande som när lägenheten innehas med bostadsrätt. Hyresavtalets upphörande har inte varit beroende av att hyresgästen erbjudits en ersättningslägenhet, utan hyresgästens intresse har ansetts tillgodosett genom det rådrum hyresgästen fått.