Mål: ÖH 223-18

Avgörande

En hyresgäst har deponerat hyra för tidigare brister i lägenhetens ventilation. Hyresgästen har i målet inte visat att hon kvittat eller angett att hon hade en motfordran. Hyresvärden har skickat en rättelseanmaning till hyresgästens ombud, varmed hyresvärden får anses ha fullgjort sin skyldighet att underrätta hyresgästen om skyldigheten att betala hyran i tid. När det gäller frågan om hyresgästen missbrukat sin rätt att deponera har hyresgästen i vid deponeringen angett att ventilationen var åtgärdad. Trots att hyresgästen deponerat på inrådan av en jurist har hovrätten funnit att hyresgästen brustit i sina skyldigheter mot hyresvärden. Överklagandet avslogs.