Mål: ÖH 1990-19

Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Avgörande

Hovrätten har konstaterat att hyresavtalet inte kunde övergå till en tidigare maka genom överlåtelse eller bodelning när det inte längre finns någon hyresrätt att överlåta.