Mål: ÖH 3278-18

Avgörande

Hyresvärden begärde godkännande av förbättringsarbeten som skulle göras i anslutning till ett stambyte. Hyresvärden begärde också godkännande av plombering av en kakelugn. Hovrätten har tidigare uttalat att det inte finns anledning att särskilja åtgärder som är bruksvärdeshöjande och sådana som inte är det (RH 2004:03). Eftersom plomberingen av kakelugnen inte var föranledd av stambytet gör hovrätten åtskillnad mellan åtgärderna i godkännandehänseende. Hovrätten avslår överklagandet avseende åtgärder föranledda av stambytet och avslår också hyresvärdens begäran om tillstånd till plombering av kakelugnen. Den senare åtgärden anser hovrätten att hyresvärden inte behöver godkännande till.