Mål: ÖH 9635-19

Avgörande

Avstående från besittningsskydd. Hovrätten anser att ett ärende om avstående från besittningsskydd är av sådan karaktär att det kan avgöras av ordföranden ensam. Hovrätten uttalar vidare att ett avstående från besittningsskydd under en längre tid än fyra år endast bör godkännas under särskilda omständigheter och då överstiga denna tid med inte mer än några få år.