Mål: ÖH 2471-19

Avgörande

Hyresvärden gjorde i ansökningar om ändring av hyresvillkor hos hyresnämnden gällande att hyresnämnden inte var behörig att pröva ansökningarna, eftersom hyresavtalen var lokalhyresavtal. Hyresnämnden kom fram till att det var fråga om bostadshyresavtal och att det därmed inte fanns något hinder för hyresnämnden att pröva ansökningarna. Hovrätten har konstaterat att hyresnämnden borde ha avvisat hyresvärdens ansökningar utan vidare prövning.