Mål: ÖH 13206-19

Avgörande

Makar som förvärvat en bostadsrättslägenhet begärde tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till sin son. Andrahandsupplåtelsen hade pågått i ett års tid. Trots att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att en tid bo någon annanstans och bostadsrättshavarens skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av lägenheten samt att synen på upplåtelse till närstående bör vara generös, har både hyresnämnden och hovrätten nekat tillstånd till andrahandsupplåtelse. Eftersom det inte framkommit något behov av lägenheten för makarnas del och den redan varit uthyrd i ett år, fann hyresnämnden och hovrätten att makarna inte har skäl att hyra ut lägenheten ytterligare ett år.