Mål: ÖH 10365-19

Avgörande

En förutsättning för tillstånd att överlåta hyresrätten till en närstående sammanboende är att det är fråga om ett varaktigt sammanboende. Om det inte föreligger särskilda omständigheter följer av rättspraxis att ett sammanboende som varat inemot tre år anses varaktigt. Ett sammanboende under en tid om två år och sju månader har ansetts klart understiga den tid som krävs för att sammanboendet ska anses varaktigt.