Mål: ÖH 11917-18

Avgörande

Vid syn av bostadslägenhet har konstaterats svarta missfärgningar på bland annat väggar och tak. Fråga om missfärgningarna utgjort hinder eller men i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande. Även frågor om hyresgästen brustit i sin vårdplikt eller underrättelseskyldighet och om denne skulle ha ett presumtionsansvar för missfärgningarna.