Mål: ÖH 10521-19

Avgörande

En hyresnämnd har godkänt en gemensam ansökan från en hyresvärd och en hyresgäst om avstående från besittningsskydd till en bostadslägenhet. Sedan hyresgästen överklagat hyresnämndens beslut har fråga uppkommit om hyresgästen haft klagointresse. Hovrätten har funnit att hyresgästen haft ett sådant intresse och att hyresgästens överklagande därför inte skulle avvisas. Hovrätten har vidare uttalat att för att ett överklagande ska kunna bifallas när överklagandet grundar sig på parternas bristande överenskommelse krävs alldeles speciella omständigheter, t.ex. grund för resning eller domvilla. Eftersom hyresgästen inte visat någon sådan omständighet avslogs överklagandet.