Mål: ÖH 13260-19

Avgörande

En hyresgäst åberopade som skäl för byte av sin hyresrätt att han hade gått i pension. Som beaktansvärda skäl för byte nämns i förarbetena att hyresgästen fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden till följd av t.ex. sjukdom eller pensionering. Mot hyresvärdens bestridande ansåg hovrätten att hyresgästen inte hade visat att hans ekonomiska förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att han har beaktansvärda skäl för bytet. Hovrätten avslog därför hyresgästens överklagande.