Mål: ÖH 8285-19

Avgörande

Enligt hovrätten ska den förhandlade hyran för studentlägenheter som har hyresfria månader anses utgöra en årshyra och fördelas på tolv månader vid beräkningen av vad som är skälig hyra för lägenheten. Beräkningen av vilket belopp som ska återbetalas ska vidare göras månad för månad och någon kvittning mellan månaderna ska inte ske.